Tag: คุณนิติ นวรัตน์

Nespresso เนสเปรซโซ่=เอสเปรซโซ่+กาแฟสำเร็จรูป

24 June 2010

สตาร์บัคส์ กาแฟชงสดหันมาขาย VIA ชงน้ำร้อนดื่มได้เลย ขณะที่เนสกาแฟ กาแฟสำเร็จรูป หันมาขายกาแฟชงสด ได้น้องตี้ คุณนิติ นวรัตน์ มาช่วยไขปริศนา เนสเปรซโซ่ Nespresso