คริสตมาส นี้มีความหมาย Merry Christmas

คริสต์มาส คือ อะไร

คริสต์มาส คือ อะไร

Merry Christmas ครับ วันนี้ขออนุญาต [Blog] บทความและเพลงเกี่ยวกับคริสตมาสนะครับ จาก บทความของ อ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

เรื่องของ “ วันคริสตมาส” เป็นปฐมบทของชีวประวัติขององค์พระเยซูคริสต์ ผู้เป็น “ แบบอย่างแห่งการให้”…ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Christmas Song

คลิก play ได้เลยครับ เพลงคริสตมาสเพราะๆ


บทความต่อไปนี้ คัดบางส่วนมาจากลิงก์ด้านบนครับ

คริสตมาสเริ่มต้นอย่างนี้…

มีคำทำนายล่วงหน้ามามากกว่า 700 ปีว่า.. องค์พระเยซูคริสต์จะมาบังเกิดและก่อนเวลาที่พระองค์จะประสูติ พระเจ้าทรงสส่งทูตสวรรค์ไปแจ้งข่าวดีเรื่องนี้แก่หลายบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุโรหิตนามว่า เศคาริยาห์ นางสาวมารีย์ และนายโยเซฟ ฯลฯ

และในวันที่พระคริสต์บังเกิด ทูตสวรรค์ได้มาแจ้งข่าวแก่บรรดาคนที่ถูกสังคมมองข้ามอย่าง พวกคนเลี้ยงแกะเป็นกลุ่มแรก คำทักทายที่ทูตสวรรค์นำมาหนุนใจก็คือ “ อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือ ความปรีดียิ่ง ซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายมาบังเกิด!” ( ลูกา 2:10-11)

คริสตมาสจึงเป็นเรื่องของข่าวดีแห่งความสุขความยินดีที่ให้กำลังใจแก่ผู้รับฟัง!

เราจึงมักได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นทุกแห่งหน เช่น เพลง ‘Joy to the World!’ ( ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก)

ในพระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกไว้ว่า ในคืนที่พระคริสต์กุมารประสูตินั้น ทูตสวรรค์นำเพลงคริสตมาสแห่งสันติสุขเพลงแรกมาร้องให้แก่บรรดาคนเลี้ยงแกะ ( ซึ่งเป็นตัวแทนของคนยากจนด้อยโอกาส) ฟัง โดยมีเนื้อเพลงดังนี้

“ พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น”
( ลูกา 2:14)

คริสตมาส เกี่ยวข้องกับ “ การให้ ” อย่างไร ?

“ การให้” เป็นหัวใจของ “ วันคริสตมาส” เพราะคริสตมาสเป็นเรื่องราวแห่ง “ การเสียสละ” ขององค์พระเยซูเพื่อมวลมนุษยชาติ เพราะตามกติกาของพระเจ้า ผู้ทรงสร้างมวลมนุษย์ พระองค์กำหนดไว้ว่า หากมนุษย์กระทำดีได้ 100% ก็ไปสวรรค์ได้ แต่หากว่ามนุษย์ทำบาป ชีวิตของเขาจะถูกลงโทษให้ต้องยุติลงหรือตาย! แต่เรารู้ตัวดีว่าเรามักทำบาป และไม่สามารถทำดีได้ 100%

ดังนั้น หากประสงค์จะให้มนุษย์รอดพ้นจากหนี้และโทษของบาปที่มนุษย์แต่ละคนเป็นผู้ กระทำเองนั้นจะต้องมีมนุษย์ผู้หนึ่งที่ไม่เคยกระทำบาปใดๆ เลย อาสาเป็นผู้รับโทษตายแทนมนุษย์แต่ละคน!

แล้วใครล่ะจะมีชีวิตที่ปราศจากบาปเช่นนี้

น่าเสียดายที่บนแผ่นดินโลกไม่มีคนเช่นนี้เลย

จะมีก็แต่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เท่านั้นที่มีคุณสมบัติอันคู่ควรนั้น

ด้วยเหตุนี้พระเจ้าแห่งความรักจึงทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ผู้ปราศจากบาปและเต็มใจสละพระองค์ลงมารับสภาพอย่างมนุษย์รับโทษทัณฑ์ทุก ประการ จนครบเงื่อนไขต่างๆ เพื่อไถ่บาปของมวลมนุษย์โดยทรงได้รับการเรียกขาดพระนามว่า “เยซู” (Jesus) ที่แปลว่า “ผู้ช่วยให้รอด”!

และวันแรกที่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ลงมารับสภาพของทารกน้อยแห่งแผ่นดินโลก เราเรียกว่า “ วันคริสตมาส”!

คริสตมาสให้สีสันแก่มวลมนุษย์มายาวนาน!

นอกจากพระเยซูคริสต์แห่งวันคริสตมาสจะ “ให้” ความรอดพ้นจากบาปแก่มนุษย์ วันคริสตมาสของพระองค์ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความบันเทิงเริงใจหลากหลายแก่โลก อาทิ

  1. เพลงคริสตมาส (Christmas Carols)
  2. ต้นคริสตมาส (Christmas Tree)
  3. การให้ของขวัญคริสตมาส (Christmas Gift)
  4. การ์ดอวยพรคริสตมาส (Christmas Card)

เพลงคริสตมาส

คำว่า “Carol” ตามพจนานุกรมหมายความถึง “ การสรรเสริญหรือเพลงนมัสการที่แสดงออกถึงอาการแห่งความชื่นชมยินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งของชาวคริสต์ในช่วงคริสตมาส”

“ เพลงคริสตมาส” เพลงแรกของโลก คือ เพลงที่บรรดาทูตสวรรค์สรรเสริญพระเจ้าให้คนเลี้ยงแกะฟังในคืนที่พระคริสต์ ประสูติ และเพลงคริสตมาสเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ในศตวรรษที่ 5 โดยมีบทเพลงที่ดังที่สุด เพลง ‘Messiah’ หรือ ‘Hallelujah Chorus’ ของ George Federick Handel

จากนั้น ก็มีบทเพลงยอดนิยมต่างๆ ตามมาอีกมากมาย อาทิ Hark, The Herald Angels Sing ของ Charles Wesley ( ค. ศ. 1700), The First Noel และ What Child is This ( ค. ศ. 1800)

Silent Night, Holy Night ( ค. ศ. 1818) ที่แต่งโดย Joseph Mohr และ Franz Gruber และร้องขับขานเป็นครั้งแรกในคืนวันที่ 24 ธันวาคม 1818 ก่อนจะกลายเป็นเพลงฮิตที่นิยมร้องกันไปทั่วโลก!

****เพิ่มเติมจาก อ.ธงชัย นะครับ อีกเพลงนึงที่เราได้ยินบ่อยๆ คือ Joy to The World ซึ่งเขียนโดย นักเขียนเพลงสรรเสริญพระเจ้า (Hymn) ชาวอังกฤษที่ชื่อ Isaac Watts โดยอ้างอิงจากข้อพระคัมภีร์ ไบเบิ้ล สดุดี บทที่ 98 เพลงนี้ใช้เทคนิค word painting ครับ คือ คำที่อยู่ในเพลง จะสัมพันธ์กับความสูงต่ำ สั้นยาว หนักเบา ของโน้ตในเพลงครับ

Verse 1

Joy to the world! the Lord has come;
Let earth receive her King;
Let every heart prepare him room,
And heaven and nature sing,
And heaven and nature sing,
And heaven, and heaven, and nature sing.

ลองฟังเวอร์ชันเมดเล่ย์ กับวงดังๆ อย่าง Take Six ครับ

Joy to the world! the Lord has come;
“Joy” อยู่ตำแหน่งโน้ตสูงสุด ให้ความรู้สึกว่ามีความสุขที่สุด Lord has Come ไล่สเกลลงมา แปลว่า พระเยซูเสด็จลงมาบนโลกมนุษย์

Let earth receive her King;
“King” อยู่ตำแหน่งสูงสุด

And heaven and nature sing,
“heaven” “nature” เป็น motif เดียวกันซึ่งเป็นโน้ตสั้นๆ หมายถึงทุกสิ่งกำลังร้องราวกับนกร้อง
“sing” เป็นโน้ตยาว หมายถึง syllable ที่ร้องออกมา

คราวนี้ หลายๆ คนคงสังเกตเพลงที่เราฟังกันมากขึ้นนะครับ

ต้นคริสตมาส

ต้นคริสตมาสที่ CTW

ต้นคริสตมาสที่ CTW สูงมากๆ

การนำต้นสนมาตกแต่งในวันคริสตมาส ถือกำเนิดในเยอรมนี ในช่วงยุคกลางเมื่อมาร์ติน ลูเธอร์ (1483-1546 ผู้ปฏิรูปศาสนาคริสต์ จนเกิดนิกายโปรเตสแตนท์) ใช้เทียนไขจุดไฟปักบนต้นสน เป็นเครื่องหมายแทนดาวสุกใสในคืนที่พระคริสต์มาประสูติ!

จากหลักฐานเก่าแก่ที่สุดบันทึกว่า ประเพณีการใช้ต้นสนมาเป็นต้นคริสตมาสมีมาตั้งแต่ ค. ศ. 1605 บางตำนานให้เครดิตแก่บาทหลวง Boniface ที่เดินทางไปเผยแพร่ศาสนาทางตอนเหนือของยุโรป และพบชาวป่ากำลังบูชายัญมนุษย์ จึงสอนให้นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ และให้นำต้นสนกลับไปบ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ประทานชีวิตนิรันดร์ให้ และให้เลิกฆ่าคนบูชาเทพเจ้าอีกต่อไป

ปัจจุบันคนนิยมใช้ต้นคริสตมาสเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าและนำมาประดับประดาบ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ ในวันคริสตมาส

****สำหรับงานในปีนี้ ทางผู้จัดคริสตมาสนอกโบสถ์ ก็มีกิจกรรมที่ ต้นคริสตมาส บริเวณ CTW ที่ผมเคยเล่นในงานเปิด (อ่าน Music Event ดนตรีใน อีเวนต์ นั้น สำคัญไฉน? )

อนุชน คริสตจักร นิมิตใหม่ เข้าร่วมในงานด้วย

อนุชน คริสตจักร นิมิตใหม่ เข้าร่วมในงานด้วย

คอนเสิร์ตประกาศข่าวประเสริฐ

คอนเสิร์ตประกาศข่าวประเสริฐ

การให้ของขวัญคริสตมาส (Christmas Giftgiving)

เชื่อกันว่า ประเพณี “ การให้ของขวัญในวันคริสตมาส” มีกำเนิดเก่าแก่มาตั้งแต่ 2000 ปีที่แล้ว เมื่อพวกโหราจารย์ นำของขวัญมาถวายแด่พระเยซูคริสต์ คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ!

ในสมัยของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 7 แห่งอังกฤษเกิดมีธรรมเนียมที่ข้าราชบริพารและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยการถวายของขวัญแด่พระองค์ จนเกิดวิวัฒนาการกลายเป็นประเพณีการแลกเปลี่ยนของขวัญแก่กันและกัน และแพร่หลายไปทั่วโลก จนกลายเป็นธุรกิจสำคัญยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคมของทุกปี!

การ์ดอวยพรคริสตมาส (Christmas Card)

ประเพณีส่งบัตรอวยพรนี้เริ่มต้นในราวปี ค. ศ. 1843 เมื่อ John Colcott Horsey ออกแบบการ์ดให้ Sir Henry Cole ( ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วิคตอเรียและอัลเบิร์ตที่ลอนดอน) เพื่อใช้ส่งให้ญาติมิตรในช่วงวันคริสตมาสและปีใหม่ แทนการส่งของขวัญ ( ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง) โดยผลิตการ์ดอวยพรคริสตมาสใบแรกเป็นรูปงานเลี้ยงภายในครอบครัว โดยมีข้อความใต้ภาพว่า “A Merry Christmas and a Happy New Year to You.”

จากนั้นประเพณีการส่งการ์ดอวยพรคริสตมาสแทนของขวัญก็แพร่หลายไปทั่วโลก

การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ “It is more blessed to give than to receive” กิจการ 20:35

การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ "It is more blessed to give than to receive"

การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ "It is more blessed to give than to receive"

อีกบทความ แม้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับคริสตมาส แต่เป็นเรื่องของเพื่อนผมคนนึง ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งครับ ขอพระเจ้าทรงรักษาเขาด้วยครับ อ่านได้ที่นี่

การให้อย่างไม่มีข้อแม้นำมาซึ่งสันติสุขภายในใจ และแผ่ขยายออกไปยังคนรอบข้าง เคยสังเกตกันบ้างไหมว่าเมื่อเราให้อะไรใครสักคนแบบที่ไม่หวังการตอบแทนมัน ช่างมีความสุขจริงๆ เช่น ให้ความปรารถนาดี ห่วงใย ให้กำลังใจ ให้เลือด ให้เงิน หรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยอย่างให้คนอื่นนั่งแทนที่เราบนรถเมล์ สิ่งเหล่านี้ทำไมเราทำแล้วมีความสุข สำหรับตัวเองแล้วอยากจะบอกว่า…เพราะในใจลึกๆ ของทุกคนรู้ดีว่าการให้และความเมตตาต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนาในตัวมนุษย์นี่เอง

ส่วนเพลงอื่นๆ ฟังได้จากที่บล็อกนี้ครับ มีเพลงคริสตมาสเยอะเลย

สุดท้ายเอาภาพบรรยากาศ งานคริสตมาส มาฝากกันครับ อันนี้เป็นเพลงที่น้องเพียว KPN รุ่นสอง เบอร์ 9 ซึ่งเป็นนักศึกษาปี 1 วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต ร้องไว้ครับ เพราะจนขนลุกเลย กับเพลง His Eye Is On The Sparrow ในงาน RSCM Christmas Concert น้องเขาร้องในแบบ R&B เวอร์ชั่น ที่ อยู่ในภาพยนต์ เรื่อง Sister Act II ครับ

ต้นฉบับ

เวอร์ชัน น้อง เพียว KPN 9

ปล. ผมมีเล่นวันที่ 24,25 นี้ เวลา 3pm,5pm,7pm รอบละ 45 นาที ณ บริเวณ ชั้น 3 ของห้างอิเซตัน โดยเล่นกับเพื่อนมือกีตาร์คริสเตียนอีกคนที่ชื่อ วิ๋ม นะครับ และ วันที่ 24 จะเล่นที่แซกโซโฟนผับ ด้วยครับ

Merry Christmas ครับ ขอให้มีความสุขในวันคริสตมาสครับ

มี 1 ความคิดเห็น สำหรับ “คริสตมาส นี้มีความหมาย Merry Christmas”

  1. kejuliso

    ลึกซึ้งๆ

    ป.ลิง.แก้วชอบ Sister Act มากกกกก

ทักทาย

หากต้องการให้มีรูปอวตาร (avatar) ประจำอีเมล กรุณา สมัครที่ Gravatar