วันที่ระลึก ‘วันทรงดนตรี’ จุฬาฯ และ 55 ปี ซียู แบนด์

วันที่ระลึก ‘วันทรงดนตรี’ 20 กันยายน 2553 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดย วงดนตรี ซียู แบนด์วงใหญ่ ประชัน วงดนตรี พี่เก่า ไอซียู แบนด์ วงใหญ่ พร้อมนักร้องรับเชิญชื่อดังศิษย์เก่า อาทิ จิตติมา เจือใจ, กรรณิกา อารีสมาน, นีรนุช ปัทมสูต, รัดเกล้า อามระดิษ, อัยย์-พรรณี วีรานุกูล

ตามอ่านของปีก่อนๆ ได้ที่ Blog คอนเสิร์ต วันที่ระลึก วันทรงดนตรี

วันที่ระลึก วันทรงดนตรี 20 ก.ย.

วันที่ระลึก วันทรงดนตรี 20 ก.ย.

งาน วันที่ระลึก ‘วันทรงดนตรี’ จัดเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 20 กันยายน เพื่อระลึกถึง ‘วันทรงดนตรี‘ อันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณาจารย์และนิสิตจุฬาฯ ที่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่ประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นิสิตจุฬาฯ เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2500 ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร สำหรับสาเหตุที่เลือกวันที่ 20 กันยายน นั้น ด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ยุวกษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อตั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล โดยนำเงินรายได้จากคอนเสิร์ต สมทบทุนอานันทมหิดล

ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 17.30 – 20.20 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน วันที่ระลึก วันทรงดนตรี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จฯ มาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในงานจะเริ่มด้วยการบรรยายเรื่อง ‘พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ พร้อมกับเล่าย้อนความทรงจำเกี่ยวกับวันทรงดนตรี นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการ ‘วันทรงดนตรี‘ อีกด้วย ร่วมฟัง 12 เพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะ ลำดับที่ 37 – 48 ขับร้องและบรรเลงโดยวงดนตรีซียู แบนด์วงใหญ่ ประชันวงดนตรีพี่เก่าไอซียู แบนด์วงใหญ่ พร้อมนักร้องรับเชิญชื่อดังศิษย์เก่าซียู แบนด์ เช่น จิตติมา เจือใจ, กรรณิกา อารีสมาน, นีรนุช ปัทมสูต, รัดเกล้า อามระดิษ, อัยย์-พรรณี วีรานุกูล ฯลฯ นำเสนอบทเพลงพิเศษในโอกาสครบรอบ 55 ปี วงดนตรี ซียู แบนด์ (CU Band) และเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนอานันทมหิดล

เนื่องจากวันนั้นตรงกับวันศุกร์ซึ่งเป็นวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงดนตรีกับวงลายคราม เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. ในวันนั้นพระองค์ทรงเดี่ยวแซกโซโฟนพระราชทานแก่นิสิตด้วยบรรยากาศอันน่าประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดไม่ได้ พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ดนตรีวงนี้เล่นอย่างเป็นกันเอง…เล่นอย่างกันเอง อย่างที่นายแมนรัตน์ นายวงเขาพูดบ่อยๆ ว่า เป็นกันเองกับผู้ฟังดี วันนี้ขอให้นิสิตเป็นกันเอง…”

สปอต งาน “วันที่ระลึก วันทรงดนตรี” ครบรอบ ๕๕ ปีวงซียู แบนด์


ผู้สนใจเข้าชมฟรีและเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนอานันทมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสารนิเทศ จุฬาฯ โทร.๐-๒๒๑๘-๓๓๖๔-๕ สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาฯ โทร.๐-๒๒๑๘-๗๐๔๕-๖

Singing the Praises of the CU Band

In celebration of the CU Band’s 55th anniversary, Chulalongkorn University is hosting an event on September 20 to commemorate those five decades and to honor the day His Majesty King Bhumibol Adulyadej visited the university to give a Royal music performance.

The university would like to cordially invite all to a concert conducted by the CU Band, starring alumni singers such as Ms Jittima Juejai, Ms Kannika Areesamarn, Ms Neeranuch Pattamasoot, Ms Radklao Amaradit, and Ms Pannee Weeranukul, along with others. The musical program is composed of compositions by His Majesty the King. All proceeds will go to the Anandamahidol Foundation, Thailand.

The event is open to the public and free of charge. For details, please call the Office of Information at 02-218-3364-5, or the Office of Student Affairs at 02-218-7045-6.

มี 1 ความคิดเห็น สำหรับ “วันที่ระลึก ‘วันทรงดนตรี’ จุฬาฯ และ 55 ปี ซียู แบนด์”

  1. meme

    thanks for translating this event ad. 😀

ทักทาย

หากต้องการให้มีรูปอวตาร (avatar) ประจำอีเมล กรุณา สมัครที่ Gravatar