Tag: คริสตจักร

Tesimony: Church needs Navigation เอาคำเทศนามาฝากครับ

10 January 2010

วันนี้มาโบสถ์ ที่ คริสตจักร นิมิตใหม่ สี่แยกพญาไท (รร.สอนภาษาอังกฤษ แบ๊พติสต์) ลอง live blog ผ่าน wordpress 2 บน i-Phone ครับ วันนี้แบ่งปันโดย ศาสนาจารย์ ยินดี จัง ชาวเกาหลี แต่พูดไทยเก่งมากครับ เรื่อง การสร้างคริสตจักร ควรมี Navigation อ.เล่าถึงนักดนตรีคนนึง เขาสีเชลโล่เก่งมาก แต่ยังซ้อมวันละ 6 ชม. เมื่อมีคนไปถาม ทำไมยังต้องซ้อม เขาตอบว่า ทุกครั้งที่เขาซ้อม เขาจะรู้สึกว่าเขาเติบโตขึ้น การนำเส้นทางคริสตจักร ต้องอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ และเติบโตไปด้วยกัน เส้นทางสามส่วนนั้น คือ 1. คริสตจักร แนะนำและสอนสมาชิก อย่างเป็นระบบและนำไปปฏิบัติ 2. คริสตจักร ให้คำปรึกษา แก่สมาชิก 3. ดูแลสมาชิก เหมือนกับที่ พระเยซูคริสต์ ดูแล เราอยู่เสมอ […]