Tag: สมอง

การทำงานของสมอง-บล๊อก-และหัดเล่นดนตรี

3 December 2009

สมองมีการทำงานสองส่วนครับ คือ เทมโพรัล ซึ่งเก็บความจำชั่วคราว และพัฒนาไปสู่ความจำที่นานหรือลึกขึ้น ซึ่งวิธีให้เราจำง่ายๆ ก็คือ การทำซ้ำครับ เพราะสมองจะไม่จำถ้าไม่เกิดการ repeat ขึ้นครับ นอกจากนี้ การขยับตัวง่ายๆ ก็ช่วยให้จิตใต้สำนึกเรา (ในหนังสือจะบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่มาก) ช่วยจำครับ เช่น การขยับปากกา ดีดนิ้ว หรืออะไรก็ได้