Tag: สมุย

Samui Jazz 2010 สมุย แจ๊ส

4 June 2010

หลังจากช่วงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบกับงานอีเวนต์หลายตัวในเมืองไทยครับ แต่ผู้จัดก็พยายามหาทางออกให้กับปัญหา เช่น หันไปโปรโมตงานที่ต่างจังหวัด