Tag: หย่งเซียง

เกาเหลาวงเวียน 22, ก๋วยเตี๋ยวมธุรส, กาแฟหย่งเซียงอาร์ต

27 September 2009

เกาหลาตรงตรอกข้างวงเวียน 22 ถ้ามาจากห้าแยะพลับพลาไชยวิ่งมาทางร้านยางก่อนเข้าวงเวียนครับ กาแฟปั่นป่วน หย่งเซียงอาร์ต แยกลำพูนไชย ดาวองก์เยาวราช พร้อม mac ให้เล่น