Tag: ฮิตแมน

Samui Jazz 2010 สมุย แจ๊ส

4 June 2010

หลังจากช่วงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบกับงานอีเวนต์หลายตัวในเมืองไทยครับ แต่ผู้จัดก็พยายามหาทางออกให้กับปัญหา เช่น หันไปโปรโมตงานที่ต่างจังหวัด

hitmanjazz ฮิตแมนแจ๊ส ตอนที่ 1 Marketing Strategy

2 February 2010

ขอเล่าความหลัง จบวิศวะ จุฬาฯ เรียนแจ๊สกับอ.นิค ลาเฟลอร์ โรงเรียนดนตรี มีฟ้า ทำ จัสมิน เทเลคอม เป็นนักดนตรี โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง แล้วออกมาทำ บริษัท ฮิตแมน