Tag: Bangkok Milal Missionary Choir

คลิป มีรัล Bangkok Milal Missionary Choir

23 June 2010

พอดีเก็บข้อมูลเขียน Blog คริสเตียน เกี่ยวกับ คณะนักร้องประสานเสียง มีรัล มิชชันนารี กรุงเทพฯ ​(Bangkok Milal Missionary Choir) เจอคลิปวีดีโอน่าสนใจเอามาฝากครับ