Tag: Chart

Realbook, Lead Sheet, Chart: ฟังเพลง Mr.Paganini” If You Can’t Sing It

28 January 2010

ถ้าใครชอบเล่นเพลงโดยการอ่านโน้ต มักจะเจอสามคำนี้บ่อยๆ คือ Realbook, Lead Sheet, Chart สามคำนี้มีความหมายคล้ายๆ กันครับ ตามความเข้าใจผมนะครับ Lead Sheet เป็นคำที่มีความหมายชัดเจนสุด คือ โน้ตเพลง ที่มีตัวโน้ต มีคอร์ด มี Form หรือท่อนย้อนชัดเจน และอาจมีเนื้อเพลงอยู่ด้วยครับ ในกรณีที่สมบูรณ์จริงๆ จะมีชื่อผู้แต่งทำนอง ผู้แต่งเนื้อเพลง ลิขสิทธิ์และปีที่ผลิตด้วยครับ (มักพบใน Leadsheet แบบพิมพ์ครับ) Chart เป็นคำที่นักร้องใช้เรียกเจ้า Lead Sheet นี้ครับ เพราะศัพท์ฟังแล้วเข้าใจง่ายกว่า ในด้านนักดนตรี บางคนคำว่า Chart คือ Arrangement ครับ คือ มีรายละเอียดของแต่ละเครื่องเขียนไว้ชัดเจน ว่าใครทำอะไรที่ไหน อาจเป็น Score (โน้ตเพลงที่มีแนวเสียงทุกเครื่องดนตรี) หรือเป็น Condense Score (Score ที่ลดรูปเพื่อให้อ่านง่าย) แต่ในทางเปียโน ให้นึกถึงโน้ตกิ้ว ครับที่จะมีไลน์เครื่องสาย Strings, […]