Tag: JAM

Prins Claus Conservatorium, Jam Session (2)

15 March 2010

อันนี้แหละครับ ที่ผมเข้าใจว่าอ.บางท่านก็ไม่ชอบ เพราะคาบแรก อ. Kurt Weiss กำลังสอนเด็กว่า พวกเมิงท่องไปเลย Deceptive Progression (DCP in Jazz) หนังสือ Berklee ว่าไว้ มี 16 แบบ ท่องไปให้หมด เพราะมันก็ใช้โน้ตคล้ายๆ กัน แต่เปลี่ยนเบสบ้าง นู่นบ้าง นี่บ้าง อะไรบ้าง

Why we JAM?

4 December 2009

การแจมนั้นผมได้ในดนตรีทั่วๆ ไป ไม่เฉพาะแต่ Jazz นะครับ ใน Pop หรือแม้แต่วง Orchestra หรือ Symphonic Band หรือดนตรีไทยก็ตาม เราจะพบการแจมเสมอๆ ถ้าจำภาพยนต์เรื่อง โหมโรง ได้ จะมีฉากที่พระเอก เล่นเพลงสนุกๆ ในวงเหล้า กับเพื่อนนักดนตรีจากที่อื่น เล่นในบ้านเพื่อนอะไรอย่างนั้น