Tag: Jazz Singer

Dena De Rose, Jazz Singer and Pianist “วางแผนการซ้อม”

10 June 2010

ในแต่ละวัน เราซ้อมอะไร? อันนี้เป็นคำถามที่ถามดูแต่ละคนก็จะตอบแตกต่างกันออกไป แต่วิธีง่ายๆ ซึ่งทำจริงๆ ก็ยากเหมือนกันคือ