Tag: Les Huguenots

History 9: อุปรากร Les Huguenots & Grand Opera ของ Giacomo Meyerbeer

26 February 2010

อุปรากร เรื่อง เลส์​เฮการ์นอตซ์ เป็นอุปรากรฝรั่งเศส เขียนโดย Giacomo Meyerbeer เมเยอร์แบร์ เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจและได้รับความนิยมสำหรับ Grand Opera เรื่องนี้มีห้าองก์และแสดงรอบพรีเมียร์ในครั้งแรกที่ปารีส ในปี 1836 เนื้อเพลงเขียนโดย Eugène Scribe และ Émile Deschamps