Tag: Louis Armstrong

Film Festival

27 September 2009

งานนี้ได้อ.นภ ประทีปะเสน ช่วยติดต่อให้ครับ เล่นทั้งวันแถลงข่าว และวันแสดง ใช้วงทั้งเล็กใหญ่ 5-7-10 ชิ้น เล่นกับงาน Formal อย่างนี้ ผมเลยติดต่อ JRP Little Bigband จะได้เอาอยู่ครับ มีโซนที่ต้องเล่นสองโซน คือ ชั้นโรงหนัง กับอีกวงเล่นหน้าพรมแดงครับ