Tag: Netherland

Music Scolarship Groningen, Netherland (ตอนที่ 3)

3 March 2010

การเตรียมตัวเดินทาง จัดของทั้งหมดและทำเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย แบ่งเป็นหมวดๆ ดังนี้ เอกสารสำคัญ เสื้อผ้า อิเล็กทรอนิคส์ เครื่องดนตรี อาหารและยา