Tag: Newyork

Open Dag: งานแนะนำวิทยาลัยดนตรี Prins Claus

7 March 2010

เผอิญช่วงที่ผมมา เป็นช่วงงานเปิดวิทยาลัย ให้คนภายนอกเข้ามาดู โดยมีอาจารย์ทั้งวิทยาลัย คอยให้คำแนะนำอยู่ เป็นการโปรโมทวิทยาลัยด้วย