Tag: voice of angels

CU Band concert: Voice of Angels #12

17 August 2010

ชวนดู คอนเสิร์ต ของ น้องๆ ซียูแบนด์ (CU Band) จุดเริ่มต้นของงาน Voice of Angels คือ อบจ ให้เวลา CU Band เพียง 30 นาที ซียูแบนด์ ทำ คอนเสิร์ต เอง ไม่ต้องง้อ จุฬา