เครือข่ายจิตอาสา เชิญวง iHear Band ร่วม Volunteer Street Fair

เครือข่ายจิตอาสา เชิญ วงดนตรี งานอีเวนต์ iHear Band ร่วมแสดงดนตรี ปิดงานอีเวนต์ ตลาดนัดอาสาสมัคร Volunteer Street Fair 11 ธ.ค. 53 เวลา 18:00-19:00 สวนเบญจสิริ ข้างเอ็มโพเรียม

สวัสดีค่ะพี่ปลาทอง

แนนจากเครือข่ายจิตอาสาที่ได้โทรหาพี่เพื่อเชิญมาร่วมแสดงดนตรีปิดท้ายงานตลาดนัดอาสาสมัคร (Volunteer Street Fair) เสาร์ที่ 11 ธ.ค. 53 เวลา 18.00-19.00 น. ค่ะ

volunteer-street-fair

พบกับ iHear Band 11 ธ.ค. นี้ ที่สวนเบญจสิริ ในงาน Volunteer Street Fair

วงดนตรี: งานอีเวนต์ Volunteer Street Fair

งานครั้งนี้เกิดขึ้นจากหลายองค์กรที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายจิตอาสา (มีจุดเริ่มต้นจากเหตุการสึนามิ 2547) มีผู้สนับสนุนและภาคีอื่นๆ ร่วมด้วย เป้าหมายเพื่อให้เกิดกระแสของแนวคิด “งานอาสาสมัครทำได้ทุกที่ทุกเวลา” (และทุกสาขาอาชีพ) เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากทำอะไรเพื่อคนอื่นแต่ยังไม่มีจังหวะโอกาสหรือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

ภายในงาน (จัด 2 วัน ระหว่าง10-11 ธ.ค.53) ประกอบด้วย 30+ บูธองค์กรอาสาสมัคร กิจกรรมโซน DIY ให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมโดยกลุ่มอาสาสมัครและผู้ที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมอาสา กิจกรรม Open Talk ช่วงพูดคุยเสวนาบนเวทีในประเด็นต่างๆ

แนนได้แนบเอกสารโครงการและกำหนดการมาพร้อมอีเมลฉบับนี้
รวมถึงได้ทำแถบสีไฮไลท์ช่วงเวลาที่ขอเชิญวง iHear Band มาแสดงสดไว้ในเอกสารแล้วค่ะ

iHear Band วงดนตรี ใน งานอีเวนต์ Volunteer Street Fair

iHear Band วงดนตรี ใน งานอีเวนต์ Volunteer Street Fair

กำหนดการเวที “งานตลาดนัดอาสาสมัคร”

Volunteer Street Fair
วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2553
ณ อุทยานเบญจสิริ (สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์)

วันที่ 10 ธันวาคม 2553
11.00 เปิดงาน เปิดบูธในส่วนที่นำเสนองานอาสาสมัครจากองค์กรต่างๆ
11.00 – 12.00 แนะนำภาพรวมการจัดงานตลาดนัดอาสาสมัคร
– (พิธีกร 1)
– 1 ที่มาของการจัดงานและเจ้าภาพจัดงาน “เครือข่ายจิตอาสา”
– 2 แนะนำองค์ร่วมจัดงาน
– 3 โปรแกรมกิจกรรมทั้งหมดของ 2 วัน
12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 นำเสนอตัวอย่างการทำงานอาสาสมัครด้านต่าง เชิญองค์กรที่เข้าร่วมจัดแสดงงานได้ขึ้นเวทีเพื่อแนะนำงานอาสาสมัครขององค์กรและช่องทางการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

15.00 – 15.30 การแสดงจากกลุ่มอาสาสมัคร (1) ละครจิตอาสา จากอาสาสมัครมูลนิธิกระจกเงา

15.30 – 16.00 การแสดงจากกลุ่มอาสาสมัคร (2) คณะร้องประสานเสียง กลุ่มผู้พิการทางสายตา
16.00 – 16.30 การแสดงดนตรีสด (ก่อนเข้าพิธีเปิด)
วงดนตรีแสดงสดโดย นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
16.30 – 16.50 กล่าวเปิดงานโดย ผู้แทนของหน่วยงานอาสาสมัครสหประชาชาติ (UNITED NATION VOLUNTEER) กล่าวเปิดงานโดยผู้แทนจากหน่วยงานอาสาสมัครสหประชาติ ประจำประเทศไทย

16.50 – 17.00 นำเสนอความสำคัญของ “วันอาสาสมัครสากล” การนำเสนอความสำคัญของ “วันอาสาสมัครสากล” และการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมงานอาสาสมัครในสังคมไทย ระหว่าง หนว่ยงานอาสาสมัครสหประชาชาติ และ องค์กรเครือข่ายด้านงานอาสาสมัครในประเทศทไทย
**เชิญตัวแทนจากเครือข่ายจิตอาสาและองค์กรผู้สนับสนุนการจัดงานบนเวที
Gimmick เปิดงานเพื่อเป็น photo shot ของพิธีเปิด (ตามธีม “ของขวัญ”)

17.00 – 17.30 ปาฐกถาเปิดงาน โดย อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
17.30 – 18.30 Open Talk (1) “อาสาสมัครในยุค Social Network”
– ผู้ร่วมเสวนา : พลเมืองทวิตเตอร์ (Twitter) ในฐานะอาสาสมัครผู้มีบทบาทช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ
– คุณรณพงศ์ คำนวณทิพย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง TWITTER FOR THAILAND
– @paipibat คุณภาสกร แช่มประเสริฐ นักศึกษาปริญญาเอก, University of Massachusetts Boston
– @capitellum นายแพทย์ณัฐกุล แย้มประเสริฐ
ดำเนินรายการ : นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ ผู้ประกาศข่าวเนชั่นแชนแนล
18.30 – 19.30 การแสดงสดของวงดนตรีแจ๊ส วงดนตรีแจ๊ส โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
19.30 – 20.30 การแสดงดนตรีจากศิลปินเพลงอินดี้

20.30 ปิดงาน

วันที่ 11 ธันวาคม 2553
10.00 เปิดงาน เปิดบูธในส่วนที่นำเสนองานอาสาสมัครจากองค์กรต่างๆ
10.00-11.00 นำเสนอตัวอย่างการทำงานอาสาสมัครด้านต่าง
– เชิญองค์กรที่เข้าร่วมจัดแสดงงานได้ขึ้นเวทีเพื่อแนะนำงานอาสาสมัคร
11.00 – 12.00 การแสดงจากกลุ่มอาสาสมัคร (3) ละครเวที กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว
12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 นำเสนอตัวอย่างการทำงานอาสาสมัครด้านต่าง
– เชิญองค์กรที่เข้าร่วมจัดแสดงงานได้ขึ้นเวทีเพื่อแนะนำงานอาสาสมัคร
14.00 – 15.00 Open Talk (1) “การให้ที่ไม่สิ้นสุด”
– ผู้ร่วมเสวนา : คุณสมศักดิ์ ชลาชล ช่างผมชื่อดัง
– อาสาสมัครผู้สูงอายุบ้านปากเกร็ด
– อาสาสมัครน้องผู้พิการทางสายตา
15.00 – 16.00 Open Talk (2) “อาสาสมัครกับการจัดการภัยพิบัติ”
– ผู้ร่วมเสวนา : คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา
– : คุณพัชร เกิดศิริ ผู้มีบทบาทการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม
– ผู้ดำเนินรายการ : นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ ผู้ประกาศข่าวเนชั่นแชนแนล
16.00 – 17.00 Open Talk (3) “สื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ”
– ผู้ร่วมเสวนา:
– คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์และนิตยสาร a day
– วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ศิลปิน/นักแสดง/ผู้ประกอบการทางสังคม
17.00 – 18.00
– การแสดงสดของวงดนตรีโฟล์คซอง จากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– การแสดงสดของวงดนตรีโฟล์คซอง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18.00 – 19.00 การแสดงดนตรีสด บรรยากาศสบายๆ ของวง iHear Band
19.00 Gimmick ช่วงปิดงาน

งานอีเวนต์: โครงการตลาดนัดอาสาสมัคร ( Volunteer Street Fair)


ที่มาของโครงการ

    สังคมไทยระยะที่ผ่านมาเผชิญวิกฤตทั้งทางการเมืองและสังคม ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงในหลายรูปแบบ การแสดงออกทางความคิดและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการร่วมฟื้นฟูและพัฒนาสังคมของพลเมืองทุกคน เครือข่ายจิตอาสาและภาคีจึงดำริที่จะเปิดพื้นที่สื่อสารกับสังคมในเห็นทางเลือกในการมีส่วนร่วมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์แก่สังคม เปิดโลกทัศน์และความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาสาสมัครที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งแห่งที่ใดในสังคม เพื่อให้เกิดการรณรงค์ให้ตระหนักในคุณค่าของอาสาสมัครต่อการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน

โครงการตลาดนัดอาสาสมัคร จึงเป็นกิจกรรมที่รวบรวมกลุ่ม/องค์กร ที่ทำงานด้านอาสาสมัครในมิติต่างๆร่วมแสดงงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคมต่อสาธารณะ เป็นการกระตุ้นแรงบันดาลใจให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักว่าการทำงานอาสาสมัครนั้นสามารถทำได้ทุกคน และเริ่มต้นได้จากสิ่งที่ตนเองถนัดและมีทักษะอยู่แล้ว งานอาสาสมัครจึงเป็นเรื่องใกล้ตัว ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมได้อในแบบของตนเอง

ระยะเวลาดำเนินการ
ช่วงการเตรียมการ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2553
ช่วงจัดงานตลาดนัดอาสาสมัคร วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2553

ผู้รับผิดชอบโครงการ
เครือข่ายจิตอาสา , United Nation Volunteer หน่วยงานอาสาสมัครสหประชาชาติ, สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย , เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, Change Fusion, iCare, My Social Motion

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับงานอาสาสมัครสร้างสรรค์สังคม ภายใต้แนวคิด “งาน อาสาสมัครทำได้ทุกที่ ทุกเวลา”
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทำความรู้จักรูปแบบงานอาสาสมัครที่หลากหลายและสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นเป็นอาสาสมัคร
3. เพื่อสร้างเครือข่ายกับกลุ่ม/องค์กรด้านงานอาสาสมัครในประเทศไทยอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นและ
เป็นแนวร่วมในการร่วมมือพัฒนางานอาสาสมัครที่ยั่งยืนต่อไป
4. เพื่อสื่อสารแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมพัฒนาและฟื้นฟูสังคมอย่างสร้างสรรค์

สถานที่
สวนเบญจศิริ (ข้างห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรี่ยม สุขุมวิท)
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม/องค์กร ที่ทำงานอาสาสมัคร ประมาณ 30 – 50 แห่ง 
2. ผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 2000 คน
รูปแบบกิจกรรม
1. พิธีการเฉลิมฉลอง “วันอาสาสมัครสากล” International Volunteer Day ร่วมกับ United Nation Volunteer (หน่วยงานอาสาสมัครสหประชาชาติ)
2. บูธแสดงงานอาสาสมัครจาก กลุ่ม/องค์กร ที่ทำงานอาสาสมัคร
3. พื้นที่กิจกรรม DIY เพื่อเชิญชวนให้ร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครตัวอย่าง
4. การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม
5. เวทีเสวนา เช่น ประเด็น เรื่องเล่าจากพื้นที่ , จิตอาสากับคนรุ่นใหม่, อาสาสมัครวิชาชีพ (Professional volunteer), CSR / Social Enterprise
6. กิจกรรม “ขออาสา” เป็นการร่วมแสดงความต้องการที่จะเป็นอาสาสมัคร
ในรูปแบบสร้างสรรค์ต่างๆ ตามแต่ที่ตนเองถนัดหรือมีทักษะ

ทักทาย

หากต้องการให้มีรูปอวตาร (avatar) ประจำอีเมล กรุณา สมัครที่ Gravatar