Tag: นนท์ บูรณสมภพ

79 ปี มุฑิตาจิต บูชาครู อาจารย์ แมนรัตน์​ ศรีกรานนท์ (2550)

9 February 2012

ช่วงปี 2550 ผมได้มีโอกาสพิเศษ ร่วมเล่นในคอนเสิร์ต 79 ปี มุฑิตาจิต บูชาครู อาจารย์ แมนรัตน์​ ศรีกรานนท์ (2550) ที่ตึกสยามกลการ ปทุมวัน