79 ปี มุฑิตาจิต บูชาครู อาจารย์ แมนรัตน์​ ศรีกรานนท์ (2550)

ช่วงปี 2550 ผมได้มีโอกาสพิเศษ ร่วมเล่นในคอนเสิร์ต 79 ปี มุฑิตาจิต บูชาครู อาจารย์ แมนรัตน์​ ศรีกรานนท์ (2550) ที่ตึกสยามกลการ ปทุมวัน พอดีเจอ DVD คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เลยเอามาเขียนบล็อกนี้ครับ

วงที่เล่นในวันนั้น มีวงม.ศ. ซึ่งเป็นชื่อย่ออาจารย์ แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ และวงที่ผมเล่นจะเป็นวงม.ศ.จูเนียร์ เนื่องจากทีมนักดนตรีจะไม่ใช่นักดนตรีอาชีพ แต่เป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีรวมตัวกัน ซึ่งเราเรียกกันในชื่อว่า “Bangkok Amateur Bigband (BAB)” หรือที่เรียกชื่อเล่นว่า “ICU Band” เพราะส่วนใหญ่จะมาจากศิษย์เก่าชมรมดนตรีสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (C.U.Band) ที่ตั้งว่า ICU Band ก็เพื่อล้ออายุสมาชิกในวงซึ่งเป็นระดับ ส.ว. (สูงวัย) ส่วนคำว่า B.A.B. นั้น จุดประสงค์ของอาจารย์สันทัด ตัณฑนันท์ ผู้ตั้งชื่อนั้น เดิมจะล้อเลียนวงว่า บ๊อบแบ๊บ ครับ หัวหน้าวงคือ พี่นนท์ บูรณสมภพ ส่วนพิเศษของวงนี้คือ สมาชิกบางส่วนจะมาจากสมาชิก “วงอ.ส.วันศุกร์” ครับ วงนี้ต่อมาเรามีงานประจำปีทุกๆ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ในงาน “คอนเสิร์ตวันทรงดนตรี” ซึ่งจะเขียนถึงในบล็อกถัดไปครับ

อาจารย์ แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

อาจารย์ แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

ประวัติโดยสังเขป อาจารย์ แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

(จาก Wikipedia)

เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ หรือ เรมอนด์ ซีเกร่า (Reimondo Amato de Sequeira) เป็นนักดนตรีลูกครึ่งชาวไทย-โปรตุเกส เป็นสมาชิก วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ได้รับพระราชทานนามในภาษาไทยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “แมนรัตน์ ศรีกรานนท์” ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนส่วนพระองค์ ส่งไปเรียนวิชาเรียบเรียงเสียงประสานที่ โรงเรียนการดนตรีเบิร์กลี (Berklee School of Music) ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันคือวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี – Berklee College of Music)

อาจารย์ แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2471 ที่กรุงเทพมหานคร บิดาของท่านคือ เรนัลโด ซีเกร่า (Reinaldo Maria de Sequeira) นักดนตรีชาวโปรตุเกส เป็นคนแรกๆที่นำเพลงตะวันตกมาบรรเลงในประเทศไทย แมนรัตน์เป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรี”คีตะเสวี” เมื่อปี พ.ศ. 2493 เป็นวงดนตรีร่วมสมัยกับวงสุนทราภรณ์ บรรเลงตามสถานีวิทยุและงานลีลาศด่างๆ แต่เน้นดนตรีสากล สมรสกับคุณลออวรรณ ศรีกรานนท์ มีบุตรและธิดา 2 คน ชื่อ ดร.อินทุอร และ ดร.ภาธร ศรีกรานนท์

อาจารย์ แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีสากล ในปี พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ก่อตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้บริหารโรงเรียนดนตรีสยามกลการ

Concert 79 ปี มุฑิตาจิต บูชาครู อาจารย์ แมนรัตน์​ ศรีกรานนท์ (2550)

ผมคัดมาเฉพาะที่ทางวงม.ศ.จูเนียร์​บรรเลงนะครับ

ทักทาย

หากต้องการให้มีรูปอวตาร (avatar) ประจำอีเมล กรุณา สมัครที่ Gravatar