Tag: Jazz Ensemble

Jazz Pedagogy – Big Band Book Review

17 December 2010

Blog นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การสอนดนตรีแจ๊ส Jazz Pedagogy ม.รังสิต ใน Blog นี้จะ วิจารณ์ (Review) หนังสือเกี่ยวกับการสอนรวมวง Big Band และ Jazz Ensemble