Jazz Pedagogy – Big Band Book Review

Blog นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การสอนดนตรีแจ๊ส Jazz Pedagogy ม.รังสิต ใน Blog นี้จะ วิจารณ์ (Review) หนังสือเกี่ยวกับการสอนรวมวง Big Band และ Jazz Ensemble โดยขอบเขตของงานคือ หาบรรณานุกรม และวิจารณ์หนังสือ 3 เล่มที่เกี่ยวข้องกับ Jazz Ensemble และ อีก 3 เล่มที่เกี่ยวข้องกับ Rhythm Section (รวม Latin Percussion)

The objective of this blog is presenting an extensively annotated bibliography of 3 jazz ensemble texts & 3 rhythm section texts (which can include Latin percussion). Also review and discuss each briefly.

Jazz Ensemble Text

1. The Jazz Ensemble Director’s Manual

Lawn, Richard. The Jazz Ensemble Director’s Manual, A Handbook of Practical Methods and Materials for the Educator. C.L. Barnhouse Company. 1981, 1986, 1994, 1995.

The Jazz Ensemble Director’s Manual

The Jazz Ensemble Director’s Manual

จากหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จะให้เครดิตกับผู้ที่ริเริ่มการเรียนการสอนดนตรีแจ๊ส (Jazz Pedagogy) คือ มหาวิทยาลัย นอร์ธเท็กซัส, เบิร์กลีย์, นิวอิงแลนด์, อีสต์แมน, ไมอามี่ และสมาคม IAJE (International Association of Jazz Education) รวมทั้งนักการศึกษา เช่น แมต เบตตัน, จีน ฮอลล์, ลีออน บรีเดน นอกจากนี้ยังกล่าวถึง ปัญหาของอาจารย์สอนดนตรี คือ ไม่ว่าอาจารย์จะเอกในด้านไหน ก็ต้องสอนหมดทุกด้าน เช่น อ.คลาสสิกต้องสอนวงแจ๊ส หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว การจัดเตรียมวง รวมทั้งข้อมูลอ้างอิงที่ได้จากสถานการณ์จริงๆ โดยสิ่งที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ ได้ผ่านการทดสอบในการสอนจริงสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ม.นอร์ธ ไอโอว่า, ม.เท็กซัส นอกจากนี้ยังได้นำเสนอปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข วิธีการสอน และข้อมูลทั่วไปที่ได้จากประสบการณ์ของอ.ผู้สอนในโรงเรียนมัธยมต้น และ มัธยมปลาย อย่างไรก็ดี ผู้แต่งเองก็ถ่อมตัวว่าตัวเองเป็นเพียง จุดเล็กๆ (“Archilles’ heel” แปลว่า Area of Weakness หรือ จุดอ่อน) ของนักการศึกษา

Preface: credit to pioneer North Texas State University, Berklee College of Music, New England Conservatory, Eastman School of Music, University of Miami. Also IAJE, educator such as Matt Betton, Gene Hall, Leon Breeden. Problem of music teacher is “jack of all trade” – classical teacher teach jazz ensemble for instance. This book serve fundamental information in the area of instrumental jazz education, practical reference. All are class tested by undergraduate students at University of Northern Iowa, University of Texas at Austin based on suggested problem solving techniques, teaching methods and general info on personal experience as a public school and college teacher. the author deem to be “Archilles’ heel” of educator

สารบัญ: การริเริ่มโครงการวงดนตรีแจ๊ส, การจัดเครื่องดนตรีในวงดนตรีแจ๊ส, วงแจ๊ส คอมโบ, การเลือกเพลง, การจัดวง, วาทยากรและการควบคุมวง, การซ้อม, จิตวิทยาและเทคนิค, รูปประโยคและสำเนียงของการเล่นเครื่องเป่า, การจัดประกวดและเตรียมคอนเสิร์ต, เสียง, การเขียนโน้ต, ริทึ่มเซกชั่น, การอิมโพรไวซ์เบื้องต้น, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีกับการสอนแจ๊ส

Content: Starting a Jazz Ensemble Program, Jazz Ensemble Instrumentation, The Jazz Combo, Selecting Music, Ensemble Set-up, The Jazz Ensemble Conductor, Rehearsal, Psychology and Techniques, Phrasing and Articulation, Contest and Concert Preparation, Sound Reinforcement, Understanding Chord Notation, Don’t Avoid the Rhythm Section, Teaching Basic Jazz Improisation Techniques, Computers, Technology and Jazz Education

ภาคผนวก: สเกลและคอร์ดในดนตรีแจ๊ส, แบบฝึกหัด, สเกลดิมินิชต์, การวางกำพวด (เม้าท์พีช), กิจกรรมที่แนะนำสำหรับการอิมโพรไวซ์, การมอบหมายการบ้าน, เพลงที่ต้องใช้ประจำ, แบ็คกิ้งแทร็ก สำหรับหัดเล่น, ซีดีและเพลงที่แนะนำ, Aebersold Play Along.

Appendix: Common Jazz Scale and Chord Relationships, Neighbor Tone Chord Exercises, The Diminished and Inverted Diminished Scale, Mouthpiece Setup Chart, Suggested Activities For Improvisation, Class Assignment, Blues Repertoire/ Play Along, Reference recording, Modal repertoire
Aebersold Play Along

รีวิวเนื้อหาคร่าวๆ: ในบทที่ 1>การริเริ่มตั้งวงดนตรีแจ๊ส>การออดิชั่นเพื่อคัดเลือกนักดนตรี>หัวหน้าวง ควรเลือกจำนวนนักดนตรีดังนี้ คือ 5 ทรัมเป็ต, 5 ทรอมโบน, 5 แซกโซโฟน, 4 ริทึ่ม ไม่ควรมากกว่านี้เพราะต้องการให้ทุกคนได้เล่นเป็นทีมเต็มที่ โดยอาจจัดทุกเทอมหรือทุกปี และนักดนตรีควรมีความสามารถในการอ่านโน้ตได้ดี นอกจากนี้ บางคนอาจมีความสามารถในการอิมโพรไวซ์ด้วย ซึ่งทดสอบโดยการให้เขาเล่นกับ Aebersold Play-Along และสำหรับริทึ่มเซ็กชั่น ควรจะสามารถอ่านโน้ตทั้งแบบตามโน้ต และแบบที่มีแต่คอร์ดหรือโครงสร้างคอร์ดได้ และเล่นได้ในหลายสไตล์ ในหลากหลายความเร็ว

Review: Chapter 1 Starting Jazz Ensemble>Audition>Director should notify exactly instrument 5 trumpets, 5 trombones, 5 saxes, 4 rhythm. How often? each semester or once a year. Sight reading must be an important, Improvisation ideally should be a requirement of the collegiate audition (use blues, Jamey Aebersold play a long for audition) Rhythm players should be required to read arrangement in different tempos, meter signatures and styles also need to read sketchy, chord style charts as well.

บทที่ 2 เครื่องดนตรี>สำหรับทรัมเป็ต 5 ไม่มีโน้ตเล่น อาจเล่นเป็นตำแหน่งสำรองผู้เล่นทรัมเป็ต 1 เพราะโน้ตสูง เหนื่อย ต้องผลัดกันเป่า หรืออาจให้ทรัมเป็ต 5 เล่นโน้ตทรัมเป็ต 1 แต่ลดลงมา 1 ออกเตฟ ได้ แต่ในกรณีทรอมโบน ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจาก Intonation ไม่เข้ากัน ให้ทรอมโบน 5 ไปเล่นโน้ตเดียวกับทรอมโบน 3 จะดีกว่า

Chapter 2, Instrumentation: 5th trumpet is alternate lead player, if wanna keep them busy just octave lower for alt 1st to doubling. For 5th trombone double 3rd and never double lead to avoid severe intonation problem. also provide exercise for each section.

วิจารณ์ ข้อดีของหนังสือเล่มนี้ คือ จำนวนบทไม่มาก อ่านง่าย มี CD ฟังประกอบ และให้ข้อมูลเอกสารอ้างอิงค่อนข้างมาก แต่ก็มีข้อเสีย คือ ไม่ได้เน้นลงไปถึงเทคนิคของเครื่อง และอ.ผู้สอนเองต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงดนตรีแจ๊สอยู่บ้าง มิฉะนั้น จะสอนแบบไม่เข้าใจ เพราะหนังสือไม่ได้ให้รายละเอียดมาก

Pro
Not many chapter, easy to read, have cd include, good reference.

Con
No deeply in technical, need skill of teacher.

2. The Teaching of Jazz

Cooker, Jerry. The Teaching of Jazz, Advance music
,ML3506 K682t.

Teaching of Jazz

Teaching of Jazz


สารบัญ: เหตุผลในการจัดการสอนแจ๊สในมหาวิทยาลัย ใครควรเป็นคนสอนแจ๊ส, หลักสูตรการสอนแจ๊ส การจัดหลักสูตร ความสำคัญของโสตการฟัง ทัศนคติของเด็ก นิสัยในการฟังเพลง การสอนหลักสูตร ประวัติ ทฤษฎีแจ๊ส เปียนโนแจ๊ส การอิมโพรไวซ์ สิ่งที่ต้องใช้ในการอิมโพรไวซ์ แพทเทิร์นและลิก การวิเคราะห์สไตล์ สิ่งที่ใช้ในการโซโล่ การแต่งเพลงและเรียบเรียง การอิมโพรไวซ์ขั้นสูง จังหวะ ความสามารถ เพลง แนะนำการจัดการสอน ภาคผนวก: การจัดวง มุมมอง สำหรับนักเรียนเปียนโน การรีฮาร์โมไนซ์

TOC: Rationale – What is Jazz, Rationale for the adoption of jazz programs in the university, who should teach jazz
The Jazz Curriculum – problem to be faced, the jazz curriculum
Teaching the course in the Jazz Curriculum – General considerations, Importance of ear, student attitudes, listening habits of jazz student, teaching the course, history, jazz theory, jazz piano 1, 2, Jazz Improv 1, 2 Requirement to be a jazz improvisation, essential pattern and lick, analysis of jazz styles, device in solo, composition and arranging, advanced improvisation, tempo, class performance, tune, pedagogy, suggestion
Appendix – orientation, perspective, to my jazz piano student, harmonization and re-harmonization technique..

วิจารณ์ ข้อดี คือ เป็นหนังสือที่มาจากประบการณ์การสอนจริงๆ และให้กระบวนการในการสอน ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพในการสอน และได้ภาพรวมของการจัดการสอนดนตรีแจ๊ส ข้อเสีย คือ เป็นรูปแบบบทความ ไม่มีคำแนะนำ หรือตัวอย่างของกิจกรรม ผู้สอนจะต้องออกแบบการจัด Workshop เอง

Pro:
provide essential based on experience.
provide procedure, main idea (big picture)

Con:

essay style, no workshop, teacher must prepare their own.

3. The Jazz Ensemble Companion

Caniato, Michele. The Jazz Ensemble Companion – a guide to outstanding bigband arrangements selected by some of the foremost jazz educators

Jazz Ensemble Companion

Jazz Ensemble Companion

TOC: Preface, Acknowledgement, to Director, To arranger, User’s guide, Abbr, Arrangements Alphabetically by the Title, Index of Musical features by: instrumentation, Feature, Solos Soli, Style, Tempo, Form, Key, Modulations, Meter
Indexes by: Title, Composer, Arranger, Grade, Date
Appendix: Chart Selection, List of Most Represented Composer

ข้อดีคือ เป็นการรวบรวมข้อมูลของเพลงทั้งหมดที่ควรใช้ในการรวมวงดนตรีแจ๊ส และจัดกลุ่มให้สามารถค้นหาได้ง่ายและเหมาะสม แต่ก็มีข้อเสียคือ ในเล่ม ไม่ได้มีโน้ตเพลง หรือแนวทางในการปรับวงเลย จึงเป็นแต่เพียงข้อมูลเท่านั้น ไม่มีแง่ของการวิเคราะห์ หรือเทคนิคการปรับวง

Rhythm Section Text

1. Rhythm Section | Workshop for Jazz Directors

Berg, Shelly., Lou Fischer, Fred Hamilton and Steve Houghton, Rhythm Section | Workshop for Jazz Directors, Alfred Publishing, MT68 B493r.

Rhythm Section Workshop

Rhythm Section Workshop

สารบัญ: บทนำ (การจัดริทึ่มเซ็กชั่น, การใช้ซีดี ดีวีดี, เพลงสวิง: สไตล์, ส่ิ่งที่สำคัญ, บทเพลง, คลีนิคสำหรับทุกเครื่องริทึ่ม (กีตาร์ เปียนโน เบส กลอง), กรูฟ, กรูฟในเพลง; เพลงบอซซาโนว่า (กล่าวถึงทุกเรื่องเช่นเดียวกับเพลงสวิง, เพลงร็อก, ชัฟเฟิล, แซมบ้า, ผังก์, บัลลาตต์

Table of Contents: Introduction (Rhythm section set-up, How to use CD DVD), Swing – Style, Key Education, Top-5 Recording, Clinics (g,p,b,d), Groove Basics, Rhythm Section Groove to “song”; Bossanova; Rock; Shuffle; Samba; Funk; Ballad;

บทที่ 1: สไตล์ ได้จากการฟัง สิ่งที่สำคัญคือตัวเขบ็ตหนึ่งชั้น และการเล่นให้ความรู้สึกสวิง แนะนำให้ฟัง เคาท์ เบซี่ – อัลบั้ม April In Paris, ออสการ์ ปีเตอร์สัน – The Trio,แท็ดโจน และเมล ลูอิส – Consummation, จิมมี่ สมิตส์ – Back at Chicken Shack, ไมล์ส เดวิส – King of Blue ในส่วนของการทำคลีนิก ก็จะบอกวิธีการเล่นในแต่ละเครื่องพร้อมรูปประกอบ และมีเพลงให้ลองหัดเล่นจริงๆ

Chapter 1. Style:listen, key education: eight note in swing feel, Recordings: Count Basie – April in Paris, Oscar Peterson – The Trio, Thad Jones and Mel Lewis – Consummation, Jimmy Smith – Back at the chicken Shack, Miles Davis – Kind of Blues., Clinics:g – how to play and listen, b, p, d (figure รูปประกอบ). Rhythm Section Groove: workshop blues (score)

ข้อดี คือ เป็นเวิร์กช้อป ไม่ต้องเสียเวลาอ่านหนังสือ สามารถลุยไปได้เลย ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีซีดีให้ฟังแยกตามแต่ละเครื่องดนตรี ส่วนข้อเสีย คือ มีเพลงอยู่ไม่เยอะ และยังคงต้องการภาคริทึ่ม จากวง หรือแม้แต่อ.เอง ก็ต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดพอสมวร

Pro:
Workshop style, not too many text.
CD, listening base, easy to understand.
Seperate in each instrument. Everyone will get their own book for their own instrument

Con:
Not provide much tune.
need well teacher in rhythm (should have rhythm back ground)

2. Jazz Improvisation series: Approaching the Standards

McCurdy, Dr. Ronald C. and Dr. Willie L. Hill, Jr., Jazz Improvisation series: Approaching the Standards, Warner.

Jazz Improvisation series: Approaching the Standards

Jazz Improvisation series: Approaching the Standards

หนังสือเล่มนี้ เป็นลักษณะ Play Along แต่ให้ข้อมูลในแง่ของประวัติเพลง ประวัตินักดนตรี แทร็กที่ควรฟังเป็น Reference การพัฒนาการ Improvisation ในแง่ของริทึ่มเซ็กชั่น สามารถฟังแนวทางในการเดินเบส การ Comping ได้จาก CD ข้อดี คือ สามารถใช้เป็น Workshop สำหรับเด็กได้ แต่มีข้อเสียในแง่ของการอธิบายจะไม่ละเอียด แต่เป็นลักษณะให้เล่นตามแบบอย่างมากกว่า

3. Reading Key Jazz Rhythms

Lipsius, Fred. Reading Key Jazz Rhythms

Key Jazz Rhythms

Key Jazz Rhythms

หนังสือเล่มนี้ ให้แนวคิดในด้านริทึ่ม ซึ่งประยุกต์ใช้กับการอิมโพรไวซ์ หนังสือ นำเสนอ โมทีฟจังหวะ ในแต่ละเพลง และ Demo โซโล่ ให้ลองเล่นดู และมี Backing Track ให้ผู้เรียนทดลองสร้างโมทีฟต่างๆ ของตนเองดู ข้อดี คือ เป็นการสร้างไอเดียในการอิมโพรไวซ์ แต่ก็มีข้อเสีย คือ ไม่ได้เป็นเรื่องของริทึ่ม หรือ การเล่นสนับสนุนวง แต่เป็นการโซโล่เสียมากกว่า

หนังสืออื่นๆ

ในการค้นคว้า ก็มีหนังสืออื่นๆ ที่ควรแนะนำดังนี้ครับ

Essential Elements Jazz Ensemble

Steinel, Mike. Essential Elements Jazz Ensemble

Mike Steinel - Essential Elements Jazz Ensemble.jpg

Mike Steinel - Essential Elements Jazz Ensemble.jpg

หนังสือเล่มนี้อาจจัดอยู่ในกลุ่ม Jazz Ensemble ได้ครับ ผมเองใช้เล่มนี้มาตั้งแต่เริ่มเรียนดนตรีแจ๊สที่สถาบันดนตรี มีฟ้า ครับ เนื้อหาค่อนข้างง่าย ใช้ได้กับนักเรียนที่เพิ่งจะเริ่มหัดเล่นแจ๊ส และมี Backing Track ประกอบทุกเพลง นอกจากนี้ยังแยกเล่มตามเครื่องดนตรีต่างๆ และนำเสนอ เทคนิคเฉพาะของแต่ละเครื่องด้วย

Pattern of Jazz

Cooker, Jerry. Pattern of Jazz

Jerry Cooker - Pattern of Jazz

Jerry Cooker - Pattern of Jazz

อ่านจากชื่อหนังสือ แล้วคิดว่าเกี่ยวกับริทึ่ม แต่จริงๆ แล้วเกี่ยวกับการอิมโพรไวซ์ และลิกที่ใช้ในการโซโล่

Jazz Conception

Snidero, Tim. Jazz Conception

Tim Snidero - Jazz Conception

Tim Snidero - Jazz Conception

จัดอยู่ในกลุ่ม Play Along เช่นกัน โดยจะมีเพลง Standard และ Demonstation Solo ให้ครับ

สรุปหนังสือ

ทักทาย

หากต้องการให้มีรูปอวตาร (avatar) ประจำอีเมล กรุณา สมัครที่ Gravatar